Cenník

Osobná konzultácia

60 minút

30€

Konzultácia na diaľku

60 minút

30€

Analýza textovej komunikácie


10€

Písomný záver z konzultácie


10€


             Mám záujem dohodnúť si konzultáciu alebo sa dozvedieť viac